Çene Eklem Tedavisi

Çene eklem tedavisi, her yaştan kişilerin; ağız, diş ve çene hastalıklarının tanısını koyan ve bu hastalıkların tedavisini üstlenen bir diş hekimliği branşıdır.

Ağız, diş ve çene cerrahisi bünyesinde gerçekleştirilen ameliyatlar; gömülü yirmi yaş dişi alınması, kök ucu rezeksiyonları, kist ve tümörler, çene kemiğindeki kırıklar gibi başlıca ameliyatlardır.

Çene cerrahisi (ortognatik cerrahi) ameliyatı, tam donanımlı hastanelerde yapılması gereken bir operasyondur. En önemli yaşamsal fonksiyonların (yeme-içme, konuşma, solunum vb.) yer aldığı bu anatomik bölge, deneyimli diş hekimleri ve uzman anestezistler kontrolünde ameliyat edilmelidir.

Çene Cerrahisi Nedir?

Çene cerrahisi, kişinin çene bölgesinde yer alan kemiklerdeki düzensizlikleri tespit edip bu düzensizliklerin tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kimlere Neden Yapılır?

Ağız, diş ve çene cerrahisi genetik birtakım faktörler başta olmak üzere; dişlerde yıpranma, çene kemiğinde hasar, çene eklemlerinde bozukluk gibi durumlarda yapılır. Çene cerrahisi yapılacak hastalarda sıklıkla, yeme içme gibi işlevleri yerine getiremeyen çene yapısı gözlemlenmektedir. Ayrıca, çenedeki bu sorunların bazılarının kaynağı da gömülü yirmili diş olarak arka çene kısmında çıkan üçüncü azı dişleridir.

Sadece kemik ve dişlerle ilgili değil; aynı zamanda sesli solunum problemleri, horlama ve konuşurken zorlanma gibi anormal ağız açıklığı problemlerinde de çene cerrahisinden yararlanılmaktadır.

Ağız ve Çene Cerrahisi Hangi Hastalıkları Kapsar?

Ağız ve çene cerrahisi alanında tedavi altına alınan hastalıklar, ağız içinden başlayarak; dil, yanak, çene, dudak, tükürük bezi, çene eklemleri gibi pek çok bölgeyle ilgilidir. Çene cerrahisi ile tedavi edilen bazı hastalıklar şunlardır:

  • Çene ve yüz bölgesine bağlı kırıklar
  • Çenede oluşan kistler ve tümörler
  • Ağız ve çeneyi ilgilendiren her türlü enfeksiyon
  • Gömülü bir şekilde düzgün çıkmamış sorunlu yirmilik dişler
  • Genetik kaynaklı çene ve diş bozuklukları
  • Protez öncesinde protezin tutunmasını engelleyen yumuşak ve sert dokular
  • Çene eklem hastalıkları yaralanmaları
  • Kanser ilaçlarının yan etkisi sonucu oluşan çene kemik lezyonları
  • Dental implant cerrahisi öncesi gerekli durumlar
  • Çene kayması durumları

Çene Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Çene ameliyatı, lokal anestezi altında yapılmaktadır, bu nedenle hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Yapılan operasyon sonrası yaşanan ağrılar ise asgari düzeydedir ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilirler. Bazı çene ameliyatları sonrası oluşan, ödem kaynaklı solunum zorlukları da 1-2 gün içinde ödemin kaybolmasıyla düzelmektedir. Taburcu edilecek seviyeye gelmeyen hastalar, doktor kontrolünde hastanede kalmaya devam ettiklerinden dolayı, oluşabilecek her türlü komplikasyon hastanede kontrol altına alınmaktadır.

Çene Ameliyatı Riskleri

Çene cerrahisi riskleri her ameliyatta olduğu gibi kişiden kişiye ve yapılan operasyonun çeşidine göre değişmektedir. Çene ameliyatları; cerrahi yöntemlerle yapılan, başarı oranı yüksek ve taşıdığı riskler çok az alan operasyonlardır. Doğru seçilen bir çene cerrahı tarafından yapılacak bir operasyonun riski her zaman çok daha az olmaktadır.

Çene Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Çene ameliyatı kaç saat süreceği kişiden kişiye ve operasyonun durumuna göre değişen bir durum olmakla birlikte yaklaşık 3 saat sürebilmektedir.

Çene Cerrahisi Sonrası İyileşme Süreci

Çene cerrahisi sonrası iyileşme süreci, hastaya yapılacak olan operasyona ve diş çekimi yapılıp yapılmadığına bağlı olarak 1 – 3 hafta gibi bir süreyi bulabilmektedir. Bunun dışında, ameliyat sonrasında hastaya sağlanacak uygun iyileşme protokolü ve konforu da bu süreci hızlandıracaktır.

Çene Cerrahisi Sonrası İz Kalır Mı?

Çene cerrahisi sonrası ameliyat edilen veya diş çekilen bölgede herhangi bir iz kalmamaktadır. Atılan dikişler 1 hafta içinde alınarak yara tamamen iyileşmektedir.